H1YirPegI-bao-cao-tai-chinh-la-gi
Tin tức

Báo cáo tài chính là gì? Ý nghĩa của báo cáo tài chính?

Đối với các kế toán, báo cáo tài chính chính là một phần quan trọng trong công việc của họ. Báo cáo tài chính là những báo cáo tổng hợp nhất về tình hình tài sản, vốn chủ sở hữu, nợ phải trả, kết quả kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp… Báo cáo tài chính có ý nghĩa quan trọng đối với cả doanh nghiệp và cơ quan nhà nước. Cùng tìm hiểu khái niệm báo cáo tài chính là gì và ý nghĩa của báo cáo tài chính.

Báo cáo tài chính là gì?

Báo cáo tài chính là những kết quả tổng hợp nhất về tình hình tài sản, vốn chủ sở hữu và nợ phải trả cũng như tình hình tài chính, kết quả kinh doanh trong kỳ của DN. Nói cách khác, báo cáo kế toán tài chính là phương tiện trình bày khả năng sinh lời và thực trạng tài chính của DN cho những người quan tâm (chủ DN nhà đầu tư, nhà cho vay, cơ quan thuế và các cơ quan chức năng,…)
Hay nói cách khác, báo cáo tài chính là kết quả cuối cùng của công việc kế toán được lập từ sổ chi tiết sổ cái kế toán và Bảng cân đối số phát sinh.

báo cáo tài chính là gì

Ý nghĩa của báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính được lập ra với mục đích dùng để giải thích và bổ sung thông tin về tình hình hoạt động sản xuất – kinh doanh, tình hình tài chính cũng như kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ báo cáo mà các bảng báo cáo khác không thể trình bày rõ ràng và chi tiết. Bảng thuyết minh Báo Cáo Tài Chính giúp nhà đầu tư hiểu rõ và chính xác hơn về tình hình hoạt động thực tế của công ty – doanh nghiệp. Đồng thời, cũng giúp doanh nghiệp tự đánh giá được kết quả hoạt động của doanh nghiệp mình, đánh giá được kết quả lỗ, lãi trong quá trình hoạt động từ đó đưa ra các chiến lược mới cho sự phát triển của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, báo cáo tài chính còn là những căn cứ quan trọng để xây dựng các kế hoạch kinh tế – kỹ thuật, tài chính của doanh nghiệp là những căn cứ khoa học để đề ra hệ thống các biện pháp xác thực nhằm tăng cường quản trị doanh nghiệp không ngừng nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Có thể thấy, báo cáo tài chính là công việc quan trọng và có ý nghĩa rất lớn đối với mỗi doanh nghiệp và cơ quan thuế. Chính vì vậy, đối với mỗi kế toán, đặc biệt là những kế toán mới ra trường, cần phải nắm chắc được các quy định về thời điểm lập báo cáo tài chính để có thể giúp doanh nghiệp hoàn thành trách nhiệm, nghĩa vụ đối với cơ quan thuế, tránh việc nộp báo cáo tài chính muộn dẫn đến bị xử phạt.
https://tuixachgiare.org/

https://tuixachgiare.org/blog/tin-tuc/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *