Chính sách bảo mật

Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

– Thông tin cá nhân của quý khách khi đăng kí thành viên mua hàng trên BigBag cam kết sẽ được bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin. Việc thu thập và sử dụng thông tin của thành viên khi mua hàng chỉ thực hiện khi có sự đồng ý của quý khách hàng.

– BigBag sử dụng giao thức HTTPS Secure Sockets Layer (SSL) để bảo vệ thông tin của khách hàng trong quá trình chuyển dữ liệu bằng cách mã hóa thông tin khách hàng nhập vào.

– Các thông tin tuyệt đối không chuyển giap, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 khi không có sự đồng ý của thành viên.

– Trong những trường hợp cung cấp thông tin cho bên thứ 3 có sự đồng ý của khách hàng hoặc theo pháp luật yêu cầu. Trong các chính sách quy tắc đối với bên thứ ba. Chúng tôi yêu cầu các bên thứ ba phải đảm bảo trách nhiệm bảo mật nguồn thông tin của khách hàng mà chúng tôi cung cấp, tuân thủ theo những chính sách về bảo mật thông tin đã được quy định.

– Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của BigBag

Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập thông tin cá nhân của khách hàng trên BigBang bao gồm: emial, số điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu, địa chỉ giao hàng. Đây là những thông tin cần thiết để BigBang xác nhận đơn hàng, giao hàng và gửi những thông tin khuyến mãi sớm nhất đên cho quý khách hàng.

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho BigBag về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Phạm vi sử dụng thông tin

BigBag sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

_ Xác nhận đơn hàng, địa điểm giao hàng.

– Cung cấp các sản phẩm mới đang được ưa chuộng, chương trình khuyến mãi dành cho quý khách hàng.

– Ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành viên;

– Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt;

– Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại BigBag;

Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của BigBag

Phương tiện và công cụ để tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân

– Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu BigBag thực hiện việc này.

– Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Sàn giao dịch thương mại điện tử BigBag. Khi tiếp nhận những phản hồi này, BigBag sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.