7NP0_0Tfd-thuethunhapcanhan
Tin tức

Những thu nhập nào khai khai, nộp thuế TNCN theo từng lần phát sinh?

Việc khai, nộp thuế TNCN là trách nhiệm mà mỗi doanh nghiệp phải thực hiện. Ngoài hình thức khai, nộp thuế theo tháng, theo quý thì những thu nhập nào cần phải khai, nộp thuế theo từng lần phát sinh? Song song với vướng mắc về đăng ký mã số thuế cá nhân, thì đây là câu hỏi đang thu hút sự quan tâm của người lao động, doanh nghiệp hiện nay.

Theo quy định, tuỳ vào từng lần phát sinh thu nhập mà doanh nghiệp làm thủ tục khai và nộp thuế thay cho cá nhân.

Đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản

– Theo quy định của pháp luật, nếu trong trường hợp cá nhân có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà nhưng đem thế chấp, bảo lãnh vay vốn hoặc thanh toán tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; thì khi đến hết thời hạn trả nợ, cá nhân này không có khả năng trả nợ thì tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài làm thủ tục phát mại, bán bất động sản đó đồng thời thực hiện khai thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân thay cho cá nhân trước khi thực hiện thanh quyết toán các khoản nợ của cá nhân.

– Nếu trong trường hợp cá nhân có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà nhưng đem thế chấp để vay vốn hoặc thanh toán với doanh nghiệp khác, nhưng nay lại thực hiện chuyển nhượng toàn bộ (hoặc một phần) bất động sản đó để thực hiện thanh toán nợ thì doanh nghiệp làm thủ tục chuyển nhượng thay phải khai thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân thay cho cá nhân trước khi thanh quyết toán các khoản nợ.

– Đối với trường hợp bất động sản do cá nhân chuyển nhượng cho doanh nghiệp khác theo quyết định thi hành án của Tòa án thì doanh nghiệp tổ chức bán đấu giá phải khai thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân thay cho cá nhân chuyển nhượng.

Đối với thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn

Trong trường hợp doanh nghiệp làm thủ tục thay đổi danh sách thành viên góp vốn trong trường hợp chuyển nhượng vốn nhưng lại không có chứng từ gì để chứng minh cá nhân chuyển nhượng vốn đã hoàn thành nghĩa vụ thuế thì doanh nghiệp nơi có cá nhân chuyển nhượng vốn cần phải có trách nhiệm khai thuế, nộp thuế thay cho cá nhân.

Đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán

Trong trường hợp doanh nghiệp thực hiện thủ tục thay đổi danh sách cổ đông trong trường hợp chuyển nhượng chứng khoán nhưng lại không có chứng từ chứng minh cá nhân chuyển nhượng chứng khoán đã hoàn thành nghĩa vụ thuế thì doanh nghiệp nơi cá nhân chuyển nhượng chứng khoán có trách nhiệm khai thuế, nộp thuế thay cho cá nhân.

Đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán

Cá nhân kinh doanh theo hình thức hợp tác kinh doanh với doanh nghiệp, tài sản tham gia hợp tác kinh doanh thuộc sở hữu của cá nhân, không xác định được doanh thu kinh doanh thì cá nhân ủy quyền cho doanh nghiệp khai thuế và nộp thuế thay theo phương pháp khoán. Doanh nghiệp có trách nhiệm khai thuế và nộp thuế thay cho cá nhân nộp thuế theo phương pháp khoán tại cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp.

Đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh

Cá nhân thực hiện kinh doanh theo hình thức hợp tác kinh doanh với doanh nghiệp, tài sản tham gia hợp tác kinh doanh thuộc sở hữu của cá nhân, xác định được doanh thu kinh doanh của cá nhân thì cá nhân ủy quyền cho doanh nghiệp khai thuế và nộp thuế thay. Doanh nghiệp có trách nhiệm khai thuế và nộp thuế thay cho cá nhân tại cơ quan thuế quản lý tổ chức. 

Đẩy mạnh công tác nộp phạt trực tuyến, nộp thuế qua mạng  

HĐĐT – Giúp doanh nghiệp dễ dàng kiểm tra nguồn gốc hóa đơn

HĐĐT – Giúp doanh nghiệp dễ dàng kiểm tra nguồn gốc hóa đơn

Đối với cá nhân có thu nhập từ cho thuê tài sản

Đối với cá nhân ký hợp đồng cho thuê tài sản với doanh nghiệp nhưng trong hợp đồng thuê có thỏa thuận bên đi thuê (doanh nghiệp) nộp thuế thay thì doanh nghiệp có trách nhiệm khai thuế và nộp thuế thay cho cá nhân thuế thu nhập cá nhân.

Trên đây là những quy định về trường hợp khai, nộp thuế theo từng lần phát sinh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *