Tin tức

Size túi xách được tính như thế nào là chính xác?

Bạn đang muốn đặt mua online những tiếc túi xách, nhưng bạn chưa rõ Size túi xách được tính như thế nào là chính xác?